Problemer med synkronisering efter opdateringspakke 7 (Rollup 7)

Der kan opstå problemer med synkronisering af Outlook-klienter efter opdatering af MS CRM med opdateringspakke 7 (Rollup 7). Problemet kan forekomme i forbindelse med SQL Server.

Problemet

I forbindelse med implementeringen af opdateringspakke 7, vil der blive oprettet en tabel - på SQL Serveren - med navnet SubscriptionManuallyTrackedObject. Tabellen bliver oprettet i databasen <ORGANISATION>_MSCRM. Det ulykkelige kan ske, at denne tabel ikke bliver oprettet, og derved opstår problemet.

Du kan møde følgende fejlmeddelelse, i Outlook, når du forsøger at synkronisere med CRM-serveren:

      A generic error is raised:
 
      "A SQL Server error occurred. Try this action again."
 

Identifikationen

Du kan identificere problemet ved at anvende værktøjet CRMDiagTool4. Opstart værktøjet, sæt diagnosticeringen (Error & Trace) i gang. Derefter gennemfører du en synkronisering af din Outlook.

I fejlloggen, fra CRMDiagTool4, kan du nu finde følgende fejl:

      "Invalid object name 'SubscriptionManuallyTrackedObject'"

Løsningen

Du skal først undersøge SQL Serveren på følgende måde:

 1. Åbn SQL Management Studio på SQL Serveren, som indeholder CRM-databaserne
 2. Marker databasen <ORGANISATION>_MSCRM, og åbn objektet Tables, se herunder
   

   
 3. Undersøg om tabellen SubscriptionManuallyTrackedObject eksisterer
   

Hvis tabellen eksisterer er der tale om en anden fejl. Hvis tabellen ikke eksisterer kan du benytte følgende løsning:

 1. Kontroller om Rollup 7 er implementeret (Control Panel, Add/Remove Programs).
   

   
   
 2. Uanset om opdateringspakke 7 er implementeret eller ej, så skal du implementere den igen.
 3. Kontroller derefter om tabellen SubscriptionManuallyTrackedObject er blevet oprettet i <ORGANISATION>_MSCRM databasen
 4. Hvis tabellen ikke er blevet oprettet kan det gøres manuelt, ved at køre fælgende SQL Script i databasen <ORGANISATION>_MSCRM:

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[SubscriptionManuallyTrackedObject](
[Track] [bit] NOT NULL,
[SubscriptionId] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[ObjectId] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[ObjectTypeCode] [int] NULL,
[SubscriptionManuallyTrackedObjectId] [uniqueidentifier] NOT NULL,
CONSTRAINT [ndx_PrimaryKey_SubscriptionManuallyTrackedObject] PRIMARY KEY NONCLUSTERED
(
[SubscriptionManuallyTrackedObjectId] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 80) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
ALTER TABLE [dbo].[SubscriptionManuallyTrackedObject]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT [subscription_subscriptionmanuallytrackedobject] FOREIGN KEY([SubscriptionId])
REFERENCES [dbo].[Subscription] ([SubscriptionId])
NOT FOR REPLICATION
GO
ALTER TABLE [dbo].[SubscriptionManuallyTrackedObject] CHECK CONSTRAINT [subscription_subscriptionmanuallytrackedobject]
GO
ALTER TABLE [dbo].[SubscriptionManuallyTrackedObject] ADD  CONSTRAINT [DF_SubscriptionManuallyTrackedObject_Track]  DEFAULT ((0)) FOR [Track]
GO
ALTER TABLE [dbo].[SubscriptionManuallyTrackedObject] ADD  CONSTRAINT [DF_SubscriptionManuallyTrackedObject_SubscriptionManuallyTrackedObjectId]  DEFAULT (newid()) FOR [SubscriptionManuallyTrackedObjectId]
GO

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016
    • Microsoft Dynamics 365

Ikoner:
    • Icons8

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016
    • Krav og opsætninger Dynamics 365

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Liste med værktøjer til MS CRM
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft
    • SSIS Navnekonventioner

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.