PowerShell og MS CRM 2011

Brug af PowerShell giver mulighed for at automatisere en række opgaver i en kommando-baseret brugerflade. Kommandoerne kaldes  Cmdlets.

For at kunne benytte Cmdlets i forbindelse med MS CRM 2011 skal man gøre følgende:

  1. På MS CRM 2011-serveren opstarter man PowerShell som Administrator. 


  2. I PowerShell-vinduet indtastes følgende kommando: Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell


    Kommandoen tilknytter MS CRM Windows PowerShell snap-in til den aktuelle session. Snap-in er registreret under installation og opsætning af MS CRM-serveren. Man kan herefter udføre den ønskede Cmdlet.
     

Hjælp til Cmdlets

For at få informationer og liste over  parametre til en Cmdlet kan man benytte følgende kommandoer:

  • Eksempel: get-help Disable-CrmServer -examples
  • Liste med parametre og hjælp: get-help Disable-CrmServer -detailed
  • Teknisk information: get-help Disable-CrmServer -full

 

Cmdlets til MS CRM 2011

Efterfølgende er en liste med de Cmdlets, som kan benyttes i forbindelse med MS CRM 2011, og som er beskrevet yderligere i online MSDN (Use PowerShell to Call the Deployment Web Service...). Download SDK'et her:MS CRM 2011 Software Development Kit (SDK).

 

CMDLET BESKRIVELSE  
Disable-CrmServer Deaktiver den angivne MS CRM-server  
Disable-CrmOrganization Deaktiver den angivne MS CRM-organisation  
Edit-CrmOrganization Rediger egenskaber for den angivne MS CRM-organisation  
Enable-CrmServer Aktiver den angivne MS CRM-server  
Enable-CrmOrganization Aktiver den angivne MS CRM-organisation  
Get-CrmOrganization Hent en eller alle organisationer i MS CRM-installationen  
Get-CrmOperationStatus Hent status på asynkrone operationer, der ikke er afviklet og som er sat i kø i MS CRM  
Get-CrmSetting Hent valgte informationer om MS CRM-installationen Læs mere...
Get-CrmServer Hent et serverobjekt for en eller alle MS CRM-servere i installationen  
Get-CrmLicenseProperty Hent licensinformationer for MS CRM  
Get-CrmAdvancedSetting Hent en avanceret opsætningsværdi for MS CRM. Metadataene angiver om værdien er læsbar for at kunne hente den angivne værdi Læs mere...
Get-CrmAccessLicense Hent serverlicens samt brugerlicensinformationer (CAL) for den angivne MS CRM-installation  
Get-CrmDeploymentAdministrator Hent installationsadministratoren for MS CRM-installationen  
Get-CrmCertificate Hent oplysningerne om certifikat brugt ifm. MS CRM. Certifikatoplysningerne indeholder den offentlige nøgle for den Servicebus-signeret certifikat  
Import-CrmOrganization Igangsætter processen til import af en MS CRM-organisationsdatabase til installationen  
New-CrmOrganization Igangsætter processen til oprettelse af en ny MS CRM-organisationsdatabase til installationen  
New-CrmDeploymentAdministrator Opret en ny installationsadministratoren for MS CRM-installationen  
Remove-CrmOrganization Slet den angivne MS CRM-organisation  
Remove-CrmServer Slet den angivne MS CRM-server  
Remove-CrmCertificate Slet det angivne certifikat fra MS CRM-installationen  
Remove-CrmDeploymentAdministrator Slet den angivne installationsadministratoren for MS CRM-installationen  
Set-CrmProductKey Angiv licensnøgle for MS CRM-installationen  
Set-CrmSetting Indstil den angivne indstilling for MS CRM-installationen  
Set-CrmAdvancedSetting Indstil den avancerede indstilling for MS CRM-installationen  
Set-CrmCertificate Opretter et certifikat til MS CRM eller angiver egenskaberne for en eksisterende certifikat i konfigurationsdatabasen til MS CRM  
Update-CrmOrganization Opdaterer den angivne MS CRM-organisation med de nyeste Opdateringspakker (Rollups) eller opgraderer organisationen fra MS CRM 4.0 til MS CRM 2011  

 

Eksempler på Cmdlets

MS CRM SDK'et indeholder en række eksempelfiler. Se under \sdk\samplecode\ps.

Herunder er listet med typiske eksempler på Cmdlets til MS CRM 2011:

Liste med tilgængelige Cmdlets

Sådan henter man en liste med tilgængelige Cmdlets:

Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
Get-Command -Module Microsoft.Crm.PowerShell

 

Aktivere sporing (Tracing)

Sådan aktiveres sporing:

Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
Get-CrmSetting TraceSettings
$setting = Get-CrmSetting TraceSettings
$setting.Enabled=$True
Set-CrmSetting $setting
Get-CrmSetting TraceSettings

 

Deaktivere sporing (Tracing)

Sådan deaktiveres sporing:

Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
Get-CrmSetting TraceSettings

$setting = Get-CrmSetting TraceSettings
$setting.Enabled=$False
Set-CrmSetting $setting

Get-CrmSetting TraceSettings

 

Oprette en organisation

Sådan oprettes en organisation; husk at den konto som PowerShell'en kører under skal være installationsadministrator, hvilket ofte vi sige Administrator (lokal eller domæne):

Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
New-CrmOrganization -DisplayName "Min organisation" -SQLServerName "MSCRMDEMO" -SrsUrl "http://mscrmdemo/ReportServer" -Name "minorganisation" -BaseCurrencyCode "DKK" -BaseCurrencyName "Dansk krone" -BaseCurrencySymbol "kr." -BaseCurrencyPrecision "2" -BaseLanguageCode 1030 -SqlCollation "Latin1_General_CI_AI" -SQMOptIn false

 

Aktivere og deaktivere en organisation

Sådan aktiveres og deaktiveres en organisation:

Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
Disable-CrmOrganization -Name mscrmdemo
Enable-CrmOrganization -Name mscrmdemo

 

Oprettelse af installationsadministrator

Sådan oprettes en installationsadministrator:

Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
New-CrmDeploymentAdministrator -Name "MSCRM\anders"

 

Indstille sporingsbibliotek

Læs mere om fejl vedrørende indstilling af sporingsbibliotek: Fejlmeddelelse samt aktiveres af sporing i MS CRM 2011...

 

Fejl ved brug af PowerShel

Læs mere om fejl vedrørende brug af PowerShell: Fejl ved brug af PowerShell ifm. MS CRM 2011...

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016
    • Microsoft Dynamics 365

Ikoner:
    • Icons8

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016
    • Krav og opsætninger Dynamics 365

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Liste med værktøjer til MS CRM
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft
    • SSIS Navnekonventioner

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.