Opdateringspakke 11 til MS CRM 4.0 er frigivet

Så er Opdateringspakke (Rollup) 11 frigivet, som denne gang indeholder bl.a.  opdatering af underliggende komponenter, nyheder i forhold til Office 2010 samt Microsoft Report Viewer.

Link til opdateringspakke 11 (Dansk)
Link til Knowledge Base-artikel (Engelsk)

Automatisk opgradering af MS CRM til Outlook

Det er muligt at få alle klienter med MS CRM til Outlook opdateret automatisk. Læs hvordan...

Numre på opdateringspakker

Hver opdateringspakke (rollup) har et unikt nummer. Her er numrene på alle opdateringspakker...

Generelt om opdateringspakke 11

 • Opdateringspakke 11 er kumulativ, og du behøver derfor ikke at installere en tidligere opdateringspakker forud for Opdateringspakke 11. Dette gælder dog IKKE for CRM for Outlook og Data Migration Client, som kræver at Opdateringspakke 7 er implementeret først.
 • Før du installerer Opdateringspakke 11 sprogpakken skal du installere den originale sprogpakke.
  Hvis du allerede har installeret sprogpakker (Language Packs), bør du:
  • Hent opdateringspakke 11 sprogpakken (MUI-filen)
  • Installer opdateringspakke 11 sprogpakken
  • Deaktiver sprogpakken (Indstillinger, Administration, Sprog)
  • Aktiver sprogpakken

Noter til emner i opdateringspakken

 • Dublettjek (Duplicate Detection) virker ikke når man konverterer et Kundeemne (Lead) til et Firma (Account)
 • Servicen til at slette elementer (Deletion Service, som er en asynkron service) fejler i visse tilfælde, og derved slettes elementer ikke.
 • Fejl omkring opsætning af Outlook-klienten. Fejlen bestod i at man ikke kunne angive web-adressen til serveren i visse tilfælde.
 • Man kan ikke ændre rækkefølgen på felter af typen bit på Firma (Account) og Kontaktperson (Contact).
 • Man kan tildele en aktivitet til en kø (queue) selv om man ikke har ret til det i sin/sine sikkerhedsroller.
 • Internet Explorer fejler når man køre denne på Windows 7-baserede computere.
 • Påmindelser vises i Outlook på aktiviteter selvom de er sat til Fuldført (Completed).
 • Fejlmeddelelse vedrørende SOAP-kald fra Java-klienter (System.InvalidOperationException: There is an error in XML document.).
 • Man kan ikke lukke en Salgsmulighed (Opportunity) hvis emnet indeholder en nul-værdi (Null).
 • Efter implementering af Opdateringspakke 7 vil web-klienten virke sløv (dårlig ydelse).
 • Hvis et Firma (Account) eller Kontaktperson (Contact) på et Telefonopkald (Phone Call) er sat til modtagere kan man ikke åbne Telefonopkaldet efter at Firma (Account) eller Kontaktperson (Contact) er slettet.
 • Hvis du opretter en rapport med Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services (SSRS 2008) kan denne ikke vises i MS CRM 4.0.
 • Forkert visning af knapper i MS Office 2010.
 • Forkert visning af visse tidszoner i MS CRM i forhold til de indstillinger klienten er opsat til.
 • MS CRM bliver langsom hvis man tilføjer mere end 10.000 medlemmer til en Marketingliste.
 • MS CRM bliver langsom når man åbner er Serviceaktivitet, og fejlmeddelelse kan fremkomme (An error has occurred.).
 • MS CRM forbinder ikke til databasen hvis man tilknytter en organisation.
 • Fejl omkring deaktivering/aktivering af Afdelinger (Business Units).
 • Mindre rettelser omkring Arbejdsprocesser (Workflows) samt problemer med tidszoner.

Krav til implementering af Opdateringspakke 11

Hvis Visual C++ SP1 ikke er installeret vil Opdateringspakke automatisk downloade og installere denne.

Hvis .NET 3.5 SP1 ikke er installeret vil Opdateringspakke 11 vise en meddelelse herom. Derefter afbrydes installationen.

Microsoft Office 2010

Efter implementeringen af Opdateringspakke 11 vil Bånd (Ribbons) være understøttet i Outlook 2010.

64-bit versioner af Microsoft Office 2010 vil ikke blive understøttet i Microsoft Dynamics CRM 4.0. Mit bud på denne meddelelse er, at det først bliver MS CRM "5", som kommer til at understøtte 64-bit.

Microsoft Report Viewer 2008

Opdateringspakke 11 understøtter Report Viewer 2008 SP1. Under installationen af Opdateringspakke 11 vil web.config-filen blive opdateret med de nødvendige ændringer.
Bemærk: Hvis der går noget galt i installationen vil web.config automatisk blive sat tilbage til dens tilstand før installationen af Opdateringspakke 11.

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016
    • Microsoft Dynamics 365

Ikoner:
    • Icons8

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016
    • Krav og opsætninger Dynamics 365

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Liste med værktøjer til MS CRM
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft
    • SSIS Navnekonventioner

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.