Hvordan og hvornår slettes poster fysisk i MS CRM-databasen?

Igennem tiderne har jeg fået en række spørgsmål vedrørende fysisk sletning af poster i MS CRM, og det er det dette indlæg handler om.

Om sletning af poster

Når man sletter poster i MS CRM bliver disse ikke slettet med det samme, i stedet bliver disse slettemarkeret (Soft Delete) i databasen. Slettemarkeringen virker på den måde, at hvis man f.eks. sletter et Firma (Account) vil feltet DeletionStateCode sat til 2 i tabellen AccountBase.

Den fysiske sletning af posten håndteres af servicen Microsoft CRM-tjeneste til asynkron behandling. Som standard er frekvensen på fysisk sletning 1440 minutter (24 timer). Det betyder ikke at posten bliver fysisk slettet efter 24 timer, men at servicen gennemfører fysisk sletning af poster hver 24.-time.

Bemærk: Servicen Microsoft CRM-tjeneste til asynkron behandling er også ansvarlig for reindeksering af indekses i databasen.

 

Om teknikken...

Hvornår på døgnet Microsoft CRM-tjeneste til asynkron behandling gennemfører sine handlinger afhænger af indstillinger i konfigurationsdatabasen  MSCRM_CONFIG. I tabellen ScaleGroupOrganizationMaintenanceJobs finder man alle de organisationer, der er konfigureret i installationen, og indstillingerne er således for hver organisation.

Tabellen indeholder en række kolonner. Herunder er vist de vigtigste.

Der er følgende forklaring til ovenstående kolonner:

OperationType Hvilken type operation.
14 = Sletning af slettemarkerede poster
15 = Reindeksering af indekses
LastResultCode Indikerer om operationen er gennemført.
0 = Gennemført
1 = Ikke gennemført
LastRunTime Hvornår blev den sidste operation gennemført.
NextRunTime Hvornår gennemføres den næste operation.
RecurrencePattern Angivelse af frekvens og interval
FREQ: Kan indstilles til MINUTELY, HOURLY eller DAILY. Standardindstillingen er MINUTELY.
INTERVAL: Angiver intervallet i henhold til frekvensen (FREQ). Standardindstillingen er 1440.

 

Ændringer af opsætningerne

Man kan enten ændre ovenstående opsætninger direkte i databasen...men pas nu på ;-)

Man kan også downloade et værktøj til det. Værktøjet hedder ScaleGroup Job Editor, og er udviklet af Microsoft. Værktøjet (ScaleGroupJobUpdate.exe) skal køres fra MS CRM-serveren. Du skal være Systemadministrator for at kunne køre værktøjet.

TIP: Det kan være en god ide at indstille (I listen Job Type) såvel fysisk sletning (Deletion Service) som reindeksering (Re-Indexing Service) til et tidspunkt hvor færrest mulige brugere anvender MS CRM, f.eks. om natten.

 

Yderligere information

Ønsker du at læse mere om emnerne i dette indlæg kan følgende link anbefales:

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016
    • Microsoft Dynamics 365

Ikoner:
    • Icons8

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016
    • Krav og opsætninger Dynamics 365

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Liste med værktøjer til MS CRM
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft
    • SSIS Navnekonventioner

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.