Hvordan håndteres datoer og tidszoner i MS CRM

I MS CRM kan man arbejde med forskellige tidszoner, men hvordan håndteres dette i MS CRM?

Når det går op mange, hvordan MS CRM håndterer datoer, lyder der ofte kritiske røster, og nogle gange hovedrysten. Jeg vil ikke forholde mig det dette men alene beskrive hvordan datoer håndteres i MS CRM.

Datoer i MS CRM

Når man opretter objekter såsom firmaer, kontaktpersoner, aktiviteter mv. vil tidspunktet (dato og klokkeslæt) blive registreret. Det samme gælder selvfølgelig hvis man f.eks. opretter en aftale, og indstiller hvornår aftalen skal starte og slutte.

Når MS CRM lagrer datoværdier gøres dette i forhold til 2 ting:

 • Tidszone
 • Sommertidsindstillinger (det er ikke alle lande der anvender sommertid)

Overordnet sker følgende, ved f.eks. oprettelse af en post:

 1. Du opretter en post.
 2. Du gemmer posten, f.eks. kl. 12:00 den 28-04-2010
 3. Posten bliver lagret, i databasen, med datoen: 28-04-2010 kl. 10:00, men vises, i MS CRM, med datoen 28-04-2010 kl. 12:00.

Hvad pokker skete der lige der? Jo siden Danmark jo er i tidszonen GMT+1 trækkes der 1 time fra datoen (for at blive til GMT), og yderligere 1 time fra datoen på grund af sommertiden. Derfor bliver det til kl. 10:00.

I praksis vil det betyde, at en person, som benytter MS CRM i England, vil se datoen på din post således: 28-04-2010 kl. 11:00. Dette fordi Englændere ligger i GMT og har også sommertid ligesom i Danmark.

 

Et praktisk eksempel

I følgende eksempel indstilles MS CRM til GMT. Dette gøres på følgende måde:

 1. Klik på Arbejdsområde.
 2. Klik på linket Tilpas arbejdsområde....
 3. I fanen Generelt vælges (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lissabon, London i listen Tidszone.
   

   
 4. Klik på knappen OK.

 

Efterfølgende oprettes en Aftale. Aktiviteten oprettes således:

 1. Naviger til Arbejdsområde, Aktiviteter.
 2. Klik på knappen Ny(t).
 3. I dialogboksen Ny aktivitet vælges Aftale efterfulgt af et klik på knappen OK.
 4. Opret følgende Aftale:
   

   
 5. I visningen Aktiviteter kan du nu se aktiviteten således:
   

   

Efterfølgende skal MS CRM indstilles til GMT+4. Dette gøres på følgende måde:

 1. Klik på Arbejdsområde.
 2. Klik på linket Tilpas arbejdsområde....
 3. I fanen Generelt vælges (GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat i listen Tidszone.
   

   
 4. Klik på knappen OK.
 5. I visningen Aktiviteter kan du nu se aktiviteten således:
   

 

Hvordan lagres datoen i databasen?

I databasen <Organisation>_MSCRM, i tabellen ActivityPointerBase finder du den Aftale vi oprettede:

 

Datoer i praksis - og i Outlook

Ovenstående eksempel viser, at brugere med forskellige tidszoneindstillinger vil opleve forskellige datoer på den samme post. Dette netop fordi der tages højde for indstillingerne af den enkelte brugers tidszone.

Når man anvender MS CRM til Outlook, synkroniseres tidszonen i indlæsningen af værktøjslinje og menu i Outlook. Men Outlook, som jo er en Windows applikation, følger jo de regionale indstillinger af Windows. I følgende eksempel er disse indstillet til GMT+1, altså normale Danske indstillinger af tidszonen.

Her kan vi nu se, at Aftalen ligger i tidsrummet 13:00 til 14:00, selv om Aftalen oprindelig var oprettet med tidsrummet 13:00 til 14:00.

 

Konklusion

Indstillinger af Tidszoner har en overordentlig stor indflydelse på datoer i MS CRM i forhold til følgende:

 • MS CRM (Følger indstillingerne i MS CRM - Personlige indstillinger af tidszone)
 • Database (Data lagres i forhold til de personlige indstillinger af tidszone samt sommertid)
 • Outlook (Data såsom aftaler vises i forhold til indstillinger af Windows tidszonen)

...så der er mange overvejelser man skal gøre sig i miljøer hvor man anvender forskellige tidszoner. Hvilket er konklusionen af dette indlæg.

 

Links til andre indlæg (Engelske)

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016
    • Microsoft Dynamics 365

Ikoner:
    • Icons8

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016
    • Krav og opsætninger Dynamics 365

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Liste med værktøjer til MS CRM
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft
    • SSIS Navnekonventioner

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.